Klantcases

Cases: aanpak & resultaten

We laten op deze pagina een aantal klanten aan het woord. Om je te laten zien hoe onze oplossingen voor hen in de praktijk werken.

Onze aanpak

   Onze aanpak kenmerkt zich door denken én doen. Wij denken met je mee, zijn een klankbord, maar steken ook zelf de handen uit de mouwen

   Geen onnodige complexiteit. Wij leveren praktische oplossingen die passen bij de ambitie van onze klanten

   Wij maken finance en inzicht in je data weer leuk

Klantcase QWIEN

QWIEN is dé totaalleverancier voor werkelijk alle wegwerpproducten en alle branches: horeca, industrie, zorg, overheid, facility, vervoer, detailhandel en wederverkopers. You name it, they’ve got it!

QWIEN werkt in een branche waar het zeer belangrijk is om continu inzicht te hebben in de marges van hun wegwerpproducten. Zij moeten snel kunnen anticiperen op de klantvraag richting hun leveranciers. In hun huidige boekhoudsysteem worden alle gegevens vastgelegd, maar moesten elke dag via data exports bestanden handmatig bewerken om tot inzicht te komen. Naast het feit dat dit veel arbeidstijd en dus geld kost, is het inzicht soms te laat beschikbaar om nog te kunnen handelen.

Zij misten een rapportage oplossing die de data uit de verschillende modules van hun boekhoudsysteem eenvoudig kon combineren en continu kon laten zien in overzichten als bijvoorbeeld marge per klant en per product.

De uitdaging voor QWIEN was om een business intelligence oplossing te vinden die zij snel konden inzetten, waarbij zij hun huidige systemen konden blijven gebruiken. Daarbij hebben zij een aantal oplossing overwogen maar uiteindelijk de keuze gemaakt voor QOALZ.

Onze aanpak en resultaten bij QWIEN

    Een praktische aanpak met een bewezen, professionele software oplossing zonder een leger van adviseurs

   Business case vooraf met daarin de investering versus de verwachte opbrengsten van de business intelligence oplossing. Zodat duidelijk zicht is op de terugverdientijd voor QWIEN

   Voorafgaand aan de implementatie hebben wij samen met QWIEN een ontwerp van het dashboard gemaakt via ‘Dashboard in één dag’

   Snelle implementatie van ontwerp tot en met live. Gedurende de implementatie de punten op de i gezet

Dashboard in één dag

Uitwerken van het ontwerp voor een online dashboard. Van de bepaling van KPI’s tot en met hoe de KPI data in het dashboard dient te worden weergegeven. Met behulp van ons praktische stappenplan.

Inzet business intelligence software

Inzet van onze online dashboard software waarmee we data automatisch verzamelen vanuit de bestaande systemen van QWIEN en tonen in begrijpelijke visuele overzichten.

Klantcase Van der Laan Notariaat

Van der Laan notariaat is sinds februari 2011 werkzaam vanuit hun praktijk in Oldebroek. Zij begeleiden en adviseren mensen op diverse gebieden: Familiezaken, Ondernemingszaken en Onroerende Zaken. Met als einddoel: het zorgen voor rechtszekerheid.

Door groei van de portefeuille, het aantal medewerkers en de veranderingen in de notariële branche, ontstond de behoefte om sneller en beter inzicht te krijgen in de financiën en werkzaamheden. Zij maken daarbij gebruik van een financiële administratie en een specifiek notarieel pakket, maar misten daarin een geïntegreerd management overzicht.

De uitdaging was om een oplossing te vinden die IT-technisch snel en op simpele manier kon worden geïmplementeerd met behoud van eigen bestaande systemen en processen, want die lopen prima. Daarbij ook dat de oplossing in staat moet zijn om gegevens uit hun systemen aan elkaar te koppelen zodat zij bijvoorbeeld inzichtelijk hebben wat een bepaalde type akte kost en oplevert en waar zij hun tijd aan besteden. En last but not least ook dat AVG-wetgeving en de beveiliging van data gewaarborgd is.

Onze aanpak en resultaten bij Van der Laan

   Alle relevante stuurinformatie beschikbaar maken in het online dashboard waarbij alle medewerkers met hun onze eigen systemen blijven werken

   Contracten opgesteld rondom de beveiliging en de AVG

   Alle (handmatige) overzichten in Excel, op ad hoc basis opgesteld en niet periodiek beschikbaar, vervangen door één automatische oplossing

   Ondersteuning en hulp bij de start bij het interpreteren van de gegevens in het dashboard

Stuurinformatie beschikbaar maken

Vertalen van de doelstellingen naar KPI’s in het online dashboard. Combineren van data uit meerdere systemen voor uitgebreid inzicht in de werkzaamheden en verdiensten.

Inzet van online software en kennis

Met de inzet van onze online dashboard software inzicht verstrekt in verleden, heden en toekomst. Zowel financieel als operationeel. In voor de klant duidelijke overzichten.