Dashboard database

Categorie grafieken

 

Kolomdiagram

Categorie grafieken

Kolomdiagram – categorie

Gestapelde kolomdiagrammen zijn geweldig voor het weergeven van een uitsplitsing van op tijd gebaseerde KPI-gegevens.

Radar diagram

Radardiagram

Het belangrijkste gebruik van een radarkaart is om het totale verschil tussen categorieën met meerdere KPI’s te tonen.

Basis staafdiagram

Staafdiagram – basis

Staafdiagrammen tonen waarden op de X-as en zijn zeer geschikt voor het vergelijken van waarden voor verschillende categorieën.

Verschillende staafdiagrammen

Staafdiagram – meerdere

Meerdere staafdiagrammen splitsen categorische gegevens op en tonen KPI-gegevens voor elke categorie naast elkaar.

Gestapelde staafdiagram

Staafdiagram – gestapeld

Met gestapelde staafdiagrammen kan je gemakkelijk waarden voor categorieën met elkaar vergelijken, evenals een deel van een geheel.

Staafdiagram

Staafdiagram – gestapeld percentage

Deze gestapelde staafdiagrammen tonen altijd een volledige staaf onderverdeeld in categorieën, waardoor de gedeeltelijke hele relatie duidelijker wordt.

Cirkeldiagram

Cirkeldiagram

Het klassieke cirkeldiagram is het meest gebruikelijke diagram voor het weergeven van categorische gegevens. Het is erg handig om elke categorie als een fractie van een geheel weer te geven.

Trechter grafiek

Trechter grafiek

Trechtergrafieken zijn perfect voor KPI’s die in een bedrijfsproces zijn gekoppeld. Hiermee kan je het verschil tussen elk onderdeel van het proces volgen en verbeteringen peilen.

Donut grafiek

Donut grafiek

In wezen een cirkeldiagram met het midden verwijderd. Tekst kan hier worden geplaatst om context te geven, maar maakt de grafiek minder leesbaar.

Demo aanvragen
WhatsApp Stel direct je vraag!