Dashboard database

Tijdgrafieken

 

Basis kolomdiagram

Tijdgrafiek indicatoren

Kolomdiagram – basis

Kolomdiagrammen zijn uitstekend voor het weergeven van waarden in de loop van de tijd. Dit maakt het een van de meest bruikbare grafieken voor KPI-dashboards.

Kolomdiagram

Kolomdiagram – meerdere

Meerdere kolomgrafieken groeperen verschillende KPI’s samen op een tijdsinterval. Deze grafiek is handig voor het vergelijken van dagelijkse of maandelijkse waarden voor verschillende KPI’s.

Gestapelde kolomdiagram

Kolomdiagram – gestapeld

Gestapelde kolomdiagrammen zijn uitstekend voor het weergeven van een uitsplitsing van op tijd gebaseerde KPI-gegevens.

Gladde lijndiagram

Lijndiagram – vloeiend

Dit is hetzelfde als een normaal lijndiagram, maar de afgevlakte trendlijn is gemakkelijker te volgen. Maar het is moeilijker om waarden uit deze grafiek te lezen.

Getrapte lijndiagram

Lijndiagram – getrapt

Deze variatie op een lijndiagram is ideaal voor het vergelijken van de verschillen tussen punten in het diagram. Maar het is moeilijker om de gegevenstrend te volgen.

Lijndiagram

Lijndiagram – meerdere

Meerdere lijndiagrammen op dezelfde grafiek is een geweldige manier om trendinformatie te vergelijken.

Lijndiagram

Lijndiagram – doel

Doelinformatie wordt het best weergegeven als een lijndiagram dat door een ander grafiektype loopt (zoals een kolomdiagram). Hiermee kan je eenvoudig zien hoe jouw KPI’s zich verhouden tot de doelwaarde.

Puntgrafiek

Punt grafiek

Dit is eigenlijk een lijndiagram zonder de lijn. Het wordt het best gebruikt om de variantie in verschillende intervalwaarden te tonen.

Basis vlakdiagram

Vlakdiagram – basis

Vlakdiagrammen hebben dezelfde voordelen als lijndiagrammen. Het gevulde gebied maakt de trendlijn beter zichtbaar.

Vloeiende vlakdiagram

Vlakdiagram – vloeiend

Dit is hetzelfde als een gewone vlakdiagram, maar de afgevlakte trendlijn is gemakkelijker te volgen. Maar het is moeilijker om waarden uit deze grafiek te lezen.

Vlakdiagram

Vlakdiagram – gestapeld

Door vlakgrafieken boven elkaar te stapelen, kan je de waardeverschillen tussen KPI’s duidelijk zien. Het is het meest effectief wanneer er weinig gegevens overlap is.

Lijndiagram

Lijndiagram – basis

Lijndiagrammen zijn briljant voor het weergeven van trendinformatie en nemen niet teveel ruimte in beslag. Dit maakt ze ideaal om te combineren met andere grafiektypen.

Demo aanvragen
WhatsApp Stel direct je vraag!