Dashboard database

Alle dashboard indicatoren en visuele weergaven

 

Basis kolomdiagram

Alle dashboard indicatoren

Kolomdiagram – basis

Kolomdiagrammen zijn uitstekend voor het weergeven van waarden in de loop van de tijd. Dit maakt het een van de meest bruikbare grafieken voor KPI-dashboards.

Kolomdiagram

Kolomdiagram – meerdere

Meerdere kolomgrafieken groeperen verschillende KPI’s samen op een tijdsinterval. Deze grafiek is handig voor het vergelijken van dagelijkse of maandelijkse waarden voor verschillende KPI’s.

Kolomdiagram

Kolomdiagram – gestapeld

Gestapelde kolomdiagrammen zijn uitstekend voor het weergeven van een uitsplitsing van op tijd gebaseerde KPI-gegevens.

Kolomdiagram

Kolomdiagram – categorie

Gestapelde kolomdiagrammen zijn geweldig voor het weergeven van een uitsplitsing van op tijd gebaseerde KPI-gegevens.

Gladde lijndiagram

Lijndiagram – vloeiend

Dit is hetzelfde als een normaal lijndiagram, maar de afgevlakte trendlijn is gemakkelijker te volgen. Maar het is moeilijker om waarden uit deze grafiek te lezen.

Getrapte lijndiagram

Lijndiagram – getrapt

Deze variatie op een lijndiagram is ideaal voor het vergelijken van de verschillen tussen punten in het diagram. Maar het is moeilijker om de gegevenstrend te volgen.

Lijndiagram

Lijndiagram – meerdere

Meerdere lijndiagrammen op dezelfde grafiek is een geweldige manier om trendinformatie te vergelijken.

Lijndiagram

Lijndiagram – doel

Doelinformatie wordt het best weergegeven als een lijndiagram dat door een ander grafiektype loopt (zoals een kolomdiagram). Hiermee kan je eenvoudig zien hoe jouw KPI’s zich verhouden tot de doelwaarde.

Puntgrafiek

Punt grafiek

Dit is eigenlijk een lijndiagram zonder de lijn. Het wordt het best gebruikt om de variantie in verschillende intervalwaarden te tonen.

Basis vlakdiagram

Vlakdiagram – basis

Vlakdiagrammen hebben dezelfde voordelen als lijndiagrammen. Het gevulde gebied maakt de trendlijn beter zichtbaar.

Vloeiende vlakdiagram

Vlakdiagram – vloeiend

Dit is hetzelfde als een gewone vlakdiagram, maar de afgevlakte trendlijn is gemakkelijker te volgen. Maar het is moeilijker om waarden uit deze grafiek te lezen.

Vlakdiagram

Vlakdiagram – gestapeld

Door vlakgrafieken boven elkaar te stapelen, kan je de waardeverschillen tussen KPI’s duidelijk zien. Het is het meest effectief wanneer er weinig gegevens overlap is.

Vergelijkingstabel

Vergelijkingstabel – gebied

Met vergelijkingstabellen kan je de jaarlijkse informatie naast elkaar bekijken. Gebiedsvergelijkingsgrafieken benadrukken de trendlijnen van elk jaar.

Radar diagram

Radardiagram

Het belangrijkste gebruik van een radarkaart is om het totale verschil tussen categorieën met meerdere KPI’s te tonen.

Basis staafdiagram

Staafdiagram – basis

Staafdiagrammen tonen waarden op de X-as en zijn zeer geschikt voor het vergelijken van waarden voor verschillende categorieën.

Verschillende staafdiagrammen

Staafdiagram – meerdere

Meerdere staafdiagrammen splitsen categorische gegevens op en tonen KPI-gegevens voor elke categorie naast elkaar.

Gestapelde staafdiagram

Staafdiagram – gestapeld

Met gestapelde staafdiagrammen kan je gemakkelijk waarden voor categorieën met elkaar vergelijken, evenals een deel van een geheel.

Staafdiagram

Staafdiagram – gestapeld percentage

Deze gestapelde staafdiagrammen tonen altijd een volledige staaf onderverdeeld in categorieën, waardoor de gedeeltelijke hele relatie duidelijker wordt.

Cirkeldiagram

Cirkeldiagram

Het klassieke cirkeldiagram is het meest gebruikelijke diagram voor het weergeven van categorische gegevens. Het is erg handig om elke categorie als een fractie van een geheel weer te geven.

Donut grafiek

Donut grafiek

In wezen een cirkeldiagram met het midden verwijderd. Tekst kan hier worden geplaatst om context te geven, maar maakt de grafiek minder leesbaar.

Vergelijkingstabel

Vergelijkingstabel – radar

Met vergelijkingstabellen kan je de jaarlijkse informatie naast elkaar bekijken. Radarvergelijkingstabellen zijn geweldig voor het vergelijken van de algehele jaarlijkse prestaties.

Samenvatting datatabel

Datatabel samenvatting

Het toevoegen van een samenvatting van de tabelgegevens achter een complexe grafiek geeft de grafiekcontext, waardoor deze gemakkelijker te begrijpen is.

Trechter grafiek

Trechter grafiek

Trechtergrafieken zijn perfect voor KPI’s die in een bedrijfsproces zijn gekoppeld. Hiermee kan je het verschil tussen elk onderdeel van het proces volgen en verbeteringen peilen.

Meter

Meter – balkindicator

Balkindicatoren geven dezelfde informatie weer als meters, maar in de vorm van een kolom die van kleur verandert afhankelijk van de doelstatus.

Digitale meter

Meter – Digitaal

Deze eigen digitale meter toont extra tijdgebaseerde en numerieke informatie voor meters. Dit maakt ze nuttiger voor het nemen van beslissingen.

Scorecard deltaverandering

Scorekaart-deltaverandering

Een scorekaart toont een overzicht van geselecteerde KPI-informatie, inclusief zowel doel- als trendinformatie. Ze zijn erg handig om veel KPI-informatie in een kleine ruimte te plaatsen.

Balanced scorecard

Scorekaart – balanced scorecard

De balanced scorecard is zowel een hulpmiddel als een bedrijfsmethode. Hiermee kan je de algehele voortgang van jouw bedrijf meten door vooraf ingestelde KPI-doelen te vergelijken.

vergelijkingstabel

Vergelijkingstabel – kolom

Met vergelijkingstabellen kan je de jaarlijkse informatie naast elkaar bekijken. Kolomvergelijkingstabellen benadrukken KPI-waarden.

Vergelijkingstabel

Vergelijkingstabel – lijn

Met vergelijkingstabellen kan je de jaarlijkse informatie naast elkaar bekijken. Met lijnvergelijkingsgrafieken kan je trends voor elk jaar vergelijken.

Lijndiagram

Lijndiagram – basis

Lijndiagrammen zijn briljant voor het weergeven van trendinformatie en nemen niet teveel ruimte in beslag. Dit maakt ze ideaal om te combineren met andere grafiektypen.

scorecard

Scorekaart – percentage

Een scorekaart toont een overzicht van geselecteerde KPI-informatie, inclusief zowel doel- als trendinformatie. Ze zijn erg handig om veel KPI-informatie in een kleine ruimte te plaatsen.

Meter

Meter – snelheidsmeter

Snelheidsmeters zijn geweldig om de onmiddellijke status van een KPI en zijn doel te tonen. De status heeft een kleurcode voor visuele impact.

Veelgestelde vragen

Kan je de layout van een dashboard aanpassen?

Ja, geen probleem. Bij het ontwikkelen van een dashboard wordt een layout voor het dashboard geselecteerd.

Dit kan in een later stadium altijd worden aangepast.

Een gangbare layout is 3-3-3. Dit zijn 3 rijen van 3 dashboard kaarten; een totaal van 9 visuele weergaven.

Hoeveel visuele weergaven staan in één dashboard?

Normaal gesproken is een aantal van 12 visuele weergaven in één dashboard het maximum.

Maar daar zijn ook uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als je een dashboard gebruikt om de productiviteit van medewerkers te tonen en snel te kunnen vergelijken, waarbij er meer dan 12 medewerkers zijn.

Demo aanvragen
WhatsApp Stel direct je vraag!