FAQ

Op deze pagina vind je veel gestelde vragen met daarop de antwoorden. Staat jouw vraag met antwoord er niet tussen? Neem dan gerust contact op.

Wat is jullie online dashboard?

Wij bieden slimme oplossingen om data in organisaties te verbinden en te presenteren in overzichtelijke online dashboards. Door onze kennis van de business en IT kunnen wij snel met elkaar de gewenste verandering realiseren.

Voorafgaand wordt gezamenlijk geïnventariseerd welke informatie vanuit welke bron dient te worden gepresenteerd. Hierna wordt bepaald op welke wijze deze data visueel moet worden weergegeven.

Een implementatie van een online dashboard is bij ons geen lang en kostbaar traject.

Voor welke organisaties is jullie online dashboard?

Onze klanten zijn kleine en middelgrote organisaties die veelal werken met diverse systemen voor hun huidige rapportages en de versnelling willen maken naar real-time inzicht in hun financiën en stuurinformatie.

Doordat organisaties starten met onze eenvoudige IT oplossing worden processen maar ook de kwaliteit van data en daarmee de besluitvorming verbeterd. Bijkomend voordeel is dat de beheerskosten fors kunnen dalen.

Hoeveel visuele weergaven staan in één dashboard?

Normaal gesproken is een aantal van 12 visuele weergaven in één dashboard het maximum om het overzichtelijk te houden.

Maar daar zijn ook uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als je een dashboard gebruikt om de productiviteit van medewerkers te tonen en snel te kunnen vergelijken, waarbij er meer dan 12 medewerkers zijn.

Duurt een online dashboard maken twee weken?

Ja, zodra wij samen het ontwerp hebben bepaald, duurt het ontwikkelen tot en met het lanceren van het dashboard ongeveer twee weken. Hierna kunnen wij altijd in overleg nog wijzigingen maken, die zijn opgenomen in onze support.

Kan je de layout van een dashboard aanpassen?

Ja, geen probleem. Bij het ontwerp van een dashboard wordt een layout voor het dashboard geselecteerd.

Dit kan in een later stadium altijd worden aangepast. Een gangbare layout is 3-3-3. Dit zijn 3 rijen van 3 dashboard kaarten; een totaal van 9 visuele weergaven.

Hoeveel tijd kost mij het ontwikkelen van een dashboard?

Wij ontwikkelen het online dashboard voor je. Dit kost je dus geen extra tijd. Het enige wat we samen doen is het maken van het ontwerp van jouw online dashboard in één dagdeel. Tenslotte bij het lanceren laten wij je alle ins-en-outs zien zodat je direct kan starten. Wij regelen de rest.

Kan ik mijn huidige software behouden?

Ja, geen probleem. Dat is juist een groot voordeel. Gewoon gebruik blijven maken van je eigen systemen en processen. Wij kunnen alle systemen koppelen met onze online dashboard software.

Vooraf maken wij een eerste inventarisatie van jullie bestaande systemen en gewenste informatie en kunnen daarmee goed aangeven welke mogelijkheden er zijn en wat daarvoor de investering is.

Waarom zou ik jullie online dashboard kiezen?

Onze oplossingen zijn zeer geschikt voor kleine en middelgrote organisaties. Door onze kennis van de business en IT leveren wij maatwerk op korte termijn tegen lagere investeringen dan andere aanbieders van dashboard software.

De online dashboard software biedt daarbij enorm veel mogelijkheden om data in jouw organisatie tot leven te brengen, maar ook flexibiliteit; gewenste aanpassingen kunnen snel worden opgepakt en doorgevoerd.

Doordat organisaties hun huidige eigen systemen kunnen behouden, behouden organisaties ook hun onafhankelijkheid. Dagelijkse werkzaamheden kunnen hierdoor altijd blijven doorgaan. Lange inwerkperioden en trainingen zijn daarmee niet nodig.

Wij houden zelf niet van verplichte, langdurige (onderhouds)contracten, dus bieden wij onze klanten korte opzegtermijnen.

Welke systemen en bronnen kunnen worden gekoppeld in online dashboard?

Via ons online dashboard kunnen alle databronnen worden gekoppeld; van SQL databases, via API tot Excel bestanden, Google sheets en koppeling met bestanden in bijvoorbeeld Dropbox. Deze data vanuit verschillende bronnen wordt vervolgens aan elkaar gekoppeld en zichtbaar gemaakt in een online dashboard.

24/7 toegang tot actuele cijfers, waarbij je ook elke maandagochtend een actuele rapportage ontvangt per e-mail.

Informeer naar de mogelijkheden voor jouw systemen.

Wat zijn de kosten voor een online dashboard?

Wij spreken liever van een investering. De investering voor een online dashboard bestaat uit twee delen:

 1. Eenmalige implementatie
  Dit betreft het ontwerpen, koppelen van de brondata en het (visueel) inrichten van het dashboard.
 2. Maandelijks abonnement
  Dit betreft een abonnement welke per maand kan worden opgezegd.

Zie hier voor meer informatie en het aanvragen van een prijsopgave.

Kan ik starten met een dashboard als mijn data nog niet op orde is?

Ja dat kan. Je hoeft niet te wachten met een dashboard totdat je data op orde is. Vaak helpt een dashboard ook om prioriteiten te stellen welke data het eerst op orde moet worden gebracht.

Geven jullie alleen advies aan organisaties?

Nee hoor. Wij helpen organisaties zowel met advies, maar steken ook graag de handen uit de mouwen om te zorgen dat wij samen bedenken ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Veel van onze opdrachten bestaan uit samen bedenken van een oplossing en die ook samen uitvoeren en realiseren. Zodanig dat jouw organisatie er zelfstandig mee verder kan. Denken en Doen is wat ons drijft en kenmerkt.

Wat is een KPI?

Kritieke prestatie-indicatoren (ook wel kritische in plaats van kritieke), afgekort KPI’s, zijn variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren. In het Engels worden deze aangeduid als key performance indicators, niet te verwarren met critical success factors, ofwel kritieke succesfactoren. Lees hier meer over KPI’s!

Wat is een KRI?

Een Kritische Risico Indicator is een vroegtijdig waarschuwingsindicator dat mogelijke veranderingen in een risico meet. Een goede KRI volgt de veranderingen in risiconiveau en voorspelt ongewenste gebeurtenissen.

Wat betekent SMARTI?
 • Specifiek (en simpel) 
 • Meetbaar
 • Acceptabel (beter: geaccepteerd) 
 • Realistisch
 • Tijdgebonden
 • Inspirerend
Wat is risicomangement?

Het is een continu proces dat ten aanzien van de doelstellingen van een bedrijf de risico’s identificeert en beoordeelt. Vervolgens neem je maatregelen om deze risico’s te beheersen.

Een risico is daarbij een onzekere gebeurtenis met mogelijke gevolgen voor de doelstelling. De gebeurtenis doet zich voor door interne en/of externe oorzaken. Een risico kan zowel positief (kans) als negatief (gevaar) zijn.

Wat is een risico?

De kans van voor komen per combinatie ‘gebeurtenis-oorzaak’ en de gerelateerde schade. De schade die men of een organisatie loopt als gevolg van de kans van voorkomen van een gebeurtenis

Doel

Iets dat je probeert te realiseren.

Wat is een proces?

Processen zijn niets meer en niets minder dan een set van afspraken over de wijze waarop medewerkers het beste kunnen samenwerken om klantwaarden en interne waarden te realiseren. Hou rekening met de samenhang en grote lijn; beschrijf geen processen die minder belangrijk zijn.

Procesbeschrijving

Omschrijving van een werkproces of een keten van werkprocessen.

Waarom processen beschrijven?

Met de vastlegging van processen krijg je inzicht in de stappen die een klant doorloopt in jouw organisatie. Belangrijk hierbij zijn overdrachtsmomenten; zowel van de ene medewerker naar de andere als bij een verandering in het product of dienst. Juist in deze overgangen is vaak snel verbetering te realiseren.

Procesbeschrijvingen hoeven geen lange, uitgebreide beschrijvingen te zijn. Maak het ‘to the point’ met relevante informatie. Procesbeschrijvingen zijn geen werkbeschrijvingen c.q. werkinstructies.

Bij het vastleggen van processen dient wel een standaard te worden gehanteerd. Medewerkers kunnen daarmee communiceren en informatie uitwisselen. Communiceren gaat beter als men dezelfde taal spreekt.

Wat betekent een "Early warning indicator"?

In feite is een Early Warning Indicator een (zeer) vroegtijdige risico indicator. Waarbij aan de hand van beschikbare data en de interpretatie gezegd kan worden dat er met een bepaalde waarschijnlijkheid een event kan plaatsvinden. Het onderscheid ten opzichte van een normaal risico is dat bij een EWI de vroegtijdigheid relevant is. Hoeveel tijd van tevoren kunnen we signaleren dat er een bepaald event zich voor zal doen?

Wat is boekhouden?

Boekhouden is het binnen je organisatie structureel vastleggen van je financiële inkomsten, uitgaven en vermogenspositie.

Wat is online boekhouden?

Online boekhouden is het binnen je organisatie structureel vastleggen van je financiële inkomsten, uitgaven en vermogenspositie in een online boekhoudprogramma. Hierdoor staan jouw financiële gegevens beveiligd in de cloud.

Demo aanvragen
WhatsApp Stel direct je vraag!