Grafieken als sturende kracht

Grafieken als sturende kracht
Als je heldere doelen en bijbehorende KPI’s hebt bedacht met je team, wil je er natuurlijk gauw mee aan de slag gaan en de voortgang monitoren. Veel bedrijven worstelen er echter mee hoe ze die informatie makkelijk en eenvoudig kunnen weergeven. Wat krijgen je collega’s te zien en begrijpen ze dit wel? Werken de grafieken motiverend en zetten ze aan tot actie? Dragen ze bij aan een betere besluitvorming? Het op de juiste manier visualiseren van data is een kunst. Over het algemeen kun je op een dashboard het beste kiezen voor een combinatie van een helicopterview, informatie over hoe de KPI’s zich ontwikkelen over de tijd en informatie over hoe de KPI’s zich ontwikkelen over de variabelen. We zetten enkele veel gebruikte grafieken en tabellen en hun sturende kracht voor je op een rij.

Stoplicht of snelheidsmeter
Een grafiek met kritieke informatie die niet mag ontbreken is een stoplicht of snelheidsmeter, de helicopterview. De kleuren groen, oranje en rood geven hierbij aan hoe het ervoor staat. Het gaat goed, jullie zitten in de gevarenzone of er moet onmiddellijk iets gebeuren. Deze grafiek geeft verder geen dimensies weer, maar zet wel direct aan tot actie.

Staafdiagram
Met een staafdiagram vergelijk je bepaalde waarden in de tijd. In de vorm van een histogram maak je er een verdeling of spreiding inzichtelijk mee. En met een gestapeld staafdiagram breng je eenvoudig verhoudingen of een onderlinge verdeling in kaart. Afhankelijk van de snelheid van zaken, kies je voor een weergave in dagen, weken of maanden om tijdig bij te kunnen sturen. Voor het visualiseren van langere periodes is het duidelijker om een lijndiagram te gebruiken.

Lijndiagram
Met een lijndiagram vergelijk je in een oogopslag meerdere waarden over een langere tijd. Het laat bovendien zien hoe de data zich tot elkaar verhouden. Het geeft de ontwikkeling over de tijd weer, laat veranderingen in de resultaten zien en maakt onderlinge verhoudingen tussen de variabelen zichtbaar. Zo kun je eenvoudig groei en afname visualiseren en belangrijke trends waarnemen. En die wil je als team natuurlijk niet missen.

Spreidingsdiagram
Een spreidingsdiagram is een ideale tool om een relatie tussen twee variabelen of factoren te ontdekken. De data worden als puntjes weergegeven. Je maakt een verband tussen twee kenmerken zichtbaar als je door de wolk van puntjes een rechte lijn trekt en de meeste puntjes bij de lijn zitten. Als je de puntjes verschillende groottes geeft, kun je nog een extra dimensie toevoegen.

Cirkeldiagram
Met een cirkeldiagram laat je een verdeling tussen een dataset zien. Niet iedereen vindt een cirkeldiagram duidelijk. Let daarom op dat je niet meer dan zes variabelen hebt en dat de verschillen groot genoeg zijn om goed te kunnen waarnemen. Sorteer de taartpunten van groot naar klein om de leesbaarheid te vergroten. Laat je de cirkel in het midden open, dan geeft dat je ruimte om bijvoorbeeld een belangrijke conclusie weer te geven.

Tot slot
Less is more. Neem niet te veel informatie op in je grafiek en laat onnodige onderdelen achterwege. Maak het echter niet te bont, je collega’s moeten niet hoeven raden naar wat er staat.

 

Andere interessante artikelen:

Waarom ieder bedrijf een KPI-dashboard nodig heeft verdient

Een bedrijf kan nooit altijd blijven doen wat het nu doet. Voor toekomstbestendigheid heb je innovatie en ontwikkeling...

Top 5 Voordelen Van Een Qoalz KPI-Dashboard

Ieder bedrijf heeft realtime inzicht nodig in waar het naartoe gaat. In waar de activiteiten en inspanningen rondom je...

Dingen die je moet weten over Business Intelligence Dashboard Software

Een bedrijf draait op inzicht. Bijvoorbeeld in hoe en waar de markt en de klantvraag verschuiven – zodat je jouw...

Heb je nog vragen?

Laat eens wat van je horen, vinden we leuk!